Informatie

Stichting Hartsave Moesel is op 6 maart 2019 opgericht.
Het idee om de stichting op te richten is ontstaan in het najaar van 2018. Enkele buurtbewoners van de Henricus Woutersstraat hadden het initiatief genomen om via de Nederlandse Hartstichting geld in te zamelen voor de aanschaf van een buurt AED.
hartstichting-maak-jouw-wijk-veiliger-headerjpg
foto: © Nederlandse Hartstichting https://www.hartstichting.nl/aed 

Middels sponsoring en donaties van onder andere de inwoners van de Henricus Woutersstraat, Victor de Stuersstraat, Hertogstraat, Regentesselaan en Julianalaan is het gelukt om een AED bij elkaar te krijgen. Deze eerste AED, beheert door Stichting Hartsave Moesel is op 15 mei 2019 geplaatst op de Henricus Woutersstraat 16. Deze AED is op vrijdag 7 juni 2019 officieel onthult door wethouder Paul Sterk van de gemeente Weert. 
Na gesprekken met onder andere de gemeente Weert en de wijkraad Moesel is besloten om het aantal AED’s, de locaties en het verzorgen van reanimatie-en AED-cursussen te coördineren middels de Stichting Hartsave Moesel.

Samen voor een hartveilig Moesel!

"Van elkaar, met elkaar en voor elkaar in Moesel"
Doelstelling
Stichting Hartsave Moesel heeft het streven om de wijk Moesel in de gemeente Weert hartveiliger te maken en daarmee de overlevingskans van mensen welke getroffen worden door een circulatiestilstand in deze wijk te vergroten.

Hoe willen wij deze doelstelling bereiken?
Zorgen voor een voldoende dekking van AED’s in de wijk Moesel en het buitengebied.
Het (financieel) ondersteunen bij onder andere de aanschaf en het onderhoud van AED’s in de wijk Moesel.
AED’s in de wijk Moesel zijn 24/7 toegankelijk voor iedereen.
Het verzorgen van reanimatie- en AED-cursussen voor inwoners van Moesel.
Inwoners stimuleren om zich aan te melden als burgerhulpverlener bij Hartsave Moesel en HartslagNu.

Bestuur Stichting Hartsave Moesel

Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor een hartveilig Moesel.
Wij zijn dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur, wij zoeken een secretaris voor het dagelijkse bestuur en nog diverse bestuursleden voor het algemeen bestuur welke een portefeuille krijgen toegewezen. Voor meer informatie klik hier.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jay Beelen
voorzitter

Mijn naam is Jay Beelen, wonende aan de Henricus Woutersstraat.
In mijn dagelijkse leven werk ik als ambulanceverpleegkundige bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.
Ik weet dan ook hoe belangrijk het is om voldoende AED’s en vrijwilligers  in de wijk te hebben.
Als ambulanceteam redt je het bijna nooit om binnen de cruciale 6 minuten van een hartstilstand bij het slachtoffer aanwezig te zijn. Mensen in de buurt die reanimeren en een AED kunnen bedienen, maken dan ook echt het verschil!

Priscilla Nieuwesteeg
penningmeester & secretaris

Mijn naam is Priscilla Nieuwesteeg, wonende aan de Henricus Woutersstraat.
Ik ben getrouwd met een vrijwillig brandweerman en samen hebben wij twee kinderen.
In het dagelijkse leven werk ik als financieel administratief medewerkster.
Als partner van een hulpverlener en ook vrijwilliger bij HartslagNu weet ik hoe belangrijk het kan zijn om hulp te bieden bij een oproep.

Gezocht
Secretaris

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de portefeuillehouders.
De portefeuillehouders bestaan uit de volgende personen:

Als AED-beheerder controleert u maandelijks of de AED's nog inzetbaar zijn. U zorgt ervoor dat de batterijen en pads op tijd vervangen worden.

Als portefeuillehouder communicatie beheert u onze website en Facebookpagina. Daarnaast ontwerpt u bijvoorbeeld flyers en dergelijke voor een informatiebijeenkomst. 

Als portefeuillehouder nazorg gaat u met burgerhulpverleners in gesprek, bijvoorbeeld wanneer zij na een inzet behoefte hebben aan een luisterend oor.

Nanda Kasper-Tinnemans
Portefeuillehouder opleidingen

Mijn naam is Nanda Kasper-Tinnemans, wonende aan de Saksen Weimarstraat. Ik ben getrouwd en heb drie dochters. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als 2e graad docent Gezondheidszorg en Welzijn bij Gilde opleidingen in Weert. Daar leiden we studenten op tot Verzorgende IG en Verpleegkundigen. Hiervoor ben ik 9 jaar lang Verpleegkundige geweest op de spoedeisende hulp van het SJG Weert. Tevens heb ik een aantal jaar BLS/AED cursussen gegeven. Door mijn ervaring als Verpleegkundige weet ik dat elke seconde telt. Daarom wil ik me inzetten voor deze stichting en een steentje bijdragen aan een hartveilig Moesel.

Als portefeuillehouder sponsoring onderhoudt u het contact met de 'vrienden van Hartsave Moesel' en het contact met onze zakelijke sponsoren.

Als portefeuillehouder subsidies verzorgt u de aanvragen voor subsidies en houdt u contact met subsidieverstrekkers.

Beloningsbeleid

Het dagelijks- en algemeen bestuur krijgt geen beloning voor haar werkzaamheden, enkel een onkostenvergoeding.
Te declareren middels een declaratieformulier.

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Stichting Hartsave Moesel 2019-2022.pdf