Vrijwilligers

Stichting Hartsave Moesel is op zoek naar vrijwilligers die het bestuur willen versterken en vrijwilligers die zich op een andere manier willen inzetten voor de stichting. 
Meer informatie vindt u op deze pagina. 

Vrijwilligers, niet bestuursleden

Wij zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten  voor de stichting door bijvoorbeeld aanwezig te zijn met een stand bij wijkactiviteiten of wijkevenementen. 
Het is belangrijk dat mensen in de wijk weten waar onze stichting voor staat en wat de stichting doet om haar doelen te verwezenlijken. 
U als vrijwilliger laat zich zien in de wijk en geeft inwoners informatie over onze stichting. 
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die niet in het bestuur willen participeren, maar wel een portefeuillehouder willen ondersteunen in de werkzaamheden.

Interesse? vul onderstaand contactformulier in.

 

Bestuursleden

Stichting Hartsave Moesel is dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur. 

Dagelijks bestuur:
 • Secretaris
Algemeen bestuur
 • Portefeuillehouder AED-beheerder
  Als AED-beheerder controleert u maandelijks of de AED's nog inzetbaar zijn. U zorgt ervoor dat de batterijen en pads op tijd vervangen worden.
 • Portefeuillehouder communicatie en promotie
  Als portefeuillehouder communicatie beheert u onze website en Facebookpagina. Daarnaast ontwerpt u bijvoorbeeld flyers en dergelijke voor een informatiebijeenkomst.
 • Portefeuillehouder nazorg
  Als portefeuillehouder nazorg gaat u met burgerhulpverleners in gesprek, bijvoorbeeld wanneer zij na een inzet behoefte hebben aan een luisterend oor. 
 • Portefeuillehouder sponsoring
  Als portefeuillehouder sponsoring onderhoudt u het contact met de 'vrienden van Hartsave Moesel' en het contact met onze zakelijke sponsoren.
 • Portefeuillehouder subsidies 
  Als portefeuillehouder subsidies verzorgt u de aanvragen voor subsidies en houdt u contact met subsidieverstrekkers.

Interesse om onderdeel te worden van het bestuur?
Download onderstaande vacature(s) en stuur een e-mail met CV naar hartsavemoesel@gmail.com

Vacature bestuurder secretaris.pdf
Vacature bestuurder algemeen.pdf
 

NRR-gecertificeerde opleiders

Stichting Hartsave Moesel wil in het najaar van 2019 starten met het opleiden van inwoners tot burgerhulpverleners.
Wij zijn op zoek naar NRR-gecertificeerde opleiders die het leuk vinden om op vrijwillige basis inwoners op te leiden. 
Lijkt u dit leuk om te doen en bent u een NRR-gecertificeerde opleider of zou u een cursus willen volgen tot NRR-gecertificeerde opleider?
Stuur dan een e-mail naar opleidingen.hartsavemoesel@gmail.com

Check https://www.reanimatieraad.nl/content/?code=KBn3NU6S8C5fxfQ4rXUFJGeybvaS7aQ8 of u in aanmerking kunt komen om een cursus te volgen tot NRR-opleider.