Burgerhulpverlener

Het is belangrijk dat de wijk voldoende inwoners heeft die kunnen reanimeren wanneer iemand door een circulatiestilstand getroffen wordt. Mensen die dit in hun vrije tijd doen worden burgerhulpverleners genoemd.

Ambulances hebben gemiddeld vaak een aanrijtijd van 8-10 minuten en dat is voor een circulatiestilstand te lang! 
Als burgerhulpverlener kan u met uw hulp een leven redden.

Onder het filmpje staat meer informatie.

Filmpje Hart voor Limburg 09-2017: Dit filmpje geeft een goed beeld over burgerhulpverlening bij een reanimatie.

Wat zijn de eisen?

U hebt een geldig reanimatiecertificaat, EHBO-diploma of een certificaat van bedrijfshulpverlener (BHV). Jaarlijks dient u een herhalingscursus te volgen om de geldigheid van u certificaat te behouden. 
U hebt een goede gezondheid en kunt zware inspanning verrichten.
U hebt een minimale leeftijd van 18 jaar.

Als inwoner van Moesel kunt u via ons een reanimatie- en AED-cursus volgen.

Download nu de HartslagNu app:

Download hier de algemene voorwaarden van HartslagNu.

Algemene Voorwaarden van HartslagNu.pdf

Hoe werkt het?

Wanneer u voldoet aan bovenstaande eisen kunt u zich inschrijven als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand.
Wanneer iemand onwel is geworden en er wordt 112 gebeld, dan stelt de verpleegkundig centralist vast dat het om een mogelijke hartstilstand gaat. Er wordt een ambulance gestuurd en tegelijkertijd worden burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij HartslagNu opgeroepen om een AED te halen en naar het slachtoffer te gaan óf om direct te gaan reanimeren. 

HartslagNu alarmeert u middels een SMS of via de gedownloade app.

Mocht u om welke reden dan ook geen hulp kunnen of willen bieden dan reageert u niet op de oproep. U bepaalt altijd zelf of u in staat bent om hulp te bieden.
Er worden bij een reanimatie maximaal 30 burgerhulpverleners per keer gealarmeerd. Zo hopen wij dat er binnen zes minuten een reanimatie kan worden opgestart en er een AED ter plaatse is.

Do's and dont's 

Do's 

Communicatie
Bewaar de rust! Communiceer duidelijk met elkaar.
Check of u elkaar begrepen heeft. Denk en praat hardop.
Vraag hulp!

Werkruimte
Het kan zijn dat u het slachtoffer zo aantreft dat u niet of niet goed kunt starten met reanimeren. Maak eerst werkruimte door hinderlijke voorwerpen te verplaatsen of door het slachtoffer naar een ruimere omgeving te brengen. 
Lukt dit niet alleen? Wacht op hulp!

Informatie verzamelen 
Verzamel indien mogelijk al informatie voor de ambulance:
  • Vraag wat er precies gebeurd is
  • Vraag of de patiënt bekend is met bijvoorbeeld hart- of longziekten
  • Zoek met familie naar een medicatielijst/ medicatiedoosjes
Professionele hulp
Komt de ambulance ter plaatse, ga door met reanimeren en volg instructies op!

Begeleiden van naasten
Indien er voldoende burgerhulpverleners aanwezig zijn kunt u de naasten begeleiden. Stel u zelf voor en vraag of u iets kunt doen.
Vaak is een luisterend oor of een hand op iemands schouder al voldoende. Besef dat niet iedereen het prettig vind om aangeraakt te worden.

Laat de familie met rust als hij of zij dat liever wil.

Dont's 

Onderweg naar een hulpverlening
Ondanks dat u bij een oproep van een reanimatie zo snel mogelijk ter plaatse wilt gaan, hebt u zich te houden aan de verkeersregels!
  • Gebruik geen claxon
  • Ga niet met alarmlichten rondrijden
  • Overschrijdt niet de maximum snelheid
  • Haal niet in waar dat niet is toegestaan
  • Parkeer uw auto niet waar het niet is toegestaan
39611931944_e04f42f8ba_bjpg
U hebt geen voorrangsvoertuig, houdt u aan de verkeersregels!

Begeleiding van naasten
Geef geen valse hoop door dingen te zeggen als: 
'het valt allemaal wel mee' of 'het komt allemaal wel goed'.

Inschrijven

U kunt zich hier registreren als burgerhulpverlener bij HartslagNu. 

Stichting Hartsave Moesel wilt graag weten hoeveel burgerhulpverleners er actief zijn in onze wijk. Daarom stellen wij het op prijs wanneer u zich naast HartslagNu ook wilt registreren als burgerhulpverlener bij Stichting Hartsave Moesel, dit is uiteraard niet verplicht.  

Schrijf u hieronder in als burgerhulpverlener bij Stichting Hartsave Moesel.

Burgerhulpverlener

Nazorg

Een reanimatie kan erg indrukwekkend zijn en veel emoties oproepen. Het komt nog steeds voor dat iemand een hartstilstand niet overleeft.
Bent u bij een reanimatie geweest en wilt u er graag met iemand over praten of hebt u behoefte aan een luisterend oor, blijf er dan vooral niet mee rondlopen.
U kunt ten alle tijden hulp inroepen. Dit kan direct na de reanimatie, maar ook na dagen of weken.

Wanneer u een reanimatieoproep hebt gehad staat er in de app van HartslagNu of op mijn HartslagNu een vragenlijst klaar om in te vullen. Hierin kunt u aangeven dat u behoefte hebt aan nazorg, er wordt dan contact met u opgenomen.

Mocht dit niet lukken, of spreekt u liever met iemand van Stichting Hartsave Moesel, stuur dan een e-mail naar hartsavemoesel@gmail.com.