Welkom op de website van Stichting Hartsave Moesel

Ieder jaar worden ongeveer 15.000 tot 16.000 mensen door een harstilstand getroffen. Bij ongeveer 75% van alle slachtoffers met een hartstilstand wordt er gestart met reanimeren. Dit zijn ongeveer 7000 tot 8000 reanimaties per jaar.
65-70% van alle slachtoffers bevindt zich in- en om zijn eigen huis. Ongeveer 50% van alle slachtoffers heeft nooit eerder hartklachten gehad.

Het aantal mensen dat een hartstilstand overleeft is flink gestegen.
Midden jaren 90 was de kans op overleving nog maar 9%, inmiddels is dit gestegen naar gemiddeld 23%.
Dit heeft onder andere te maken door het direct starten van reanimeren en het snel aansluiten van een AED en het defibrilleren bij ventrikelfibrilleren.
(Bron: Nederlandse Hartstichting)

Afbeelding: De wijk Moesel (lichtgroen) met het buitengebied (donkergroen) telt ongeveer 4000 inwoners.

De kans dat iemand in onze wijk door een hartstilstand wordt getroffen is dan ook aanwezig, dit zou zomaar iemand in uw eigen gezin of een van uw buren kunnen zijn.
Stichting Hartsave Moesel wilt zich inzetten voor mensen in onze wijk die worden getroffen door een hartstilstand door het aanschaffen van voldoende AED’s en het hebben van voldoende vrijwilligers in de wijk.
Stichting Hartsave Moesel is een non-profit organisatie welke volledig afhankelijk is van vrijwilligers, subsidies en donaties.

U kunt bijdragen aan een hartveiligere wijk!
Meer informatie vindt u op deze website.