Informatie 

Samen voor een hartveilig Moesel!

"Van elkaar, met elkaar en voor elkaar in Moesel"

Stichting Hartsave Moesel
Stichting Hartsave Moesel is op 6 maart 2019 opgericht.

Het idee om de stichting op te richten is ontstaan in het najaar van 2018. Enkele buurtbewoners van de Henricus Woutersstraat hadden het initiatief genomen om via de Nederlandse Hartstichting geld in te zamelen voor de aanschaf van een buurt AED.
hartstichting-maak-jouw-wijk-veiliger-headerjpg
foto: © Nederlandse Hartstichting https://www.hartstichting.nl/aed 

Middels sponsoring en donaties van onder andere de inwoners van de Henricus Woutersstraat, Victor de Stuersstraat, Hertogstraat, Regentesselaan en Julianalaan is het gelukt om een AED bij elkaar te krijgen. Deze eerste AED, beheert door Stichting Hartsave Moesel is op 15 mei 2019 geplaatst op de Henricus Woutersstraat 16. Deze AED is op vrijdag 7 juni 2019 officieel onthult door wethouder Paul Sterk van de gemeente Weert.
Na gesprekken met onder andere de gemeente Weert en de wijkraad Moesel is besloten om het aantal AED’s en de bijbehorende locaties  te coördineren middels de Stichting Hartsave Moesel.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jay Beelen

Voorzitter
Mijn naam is Jay Beelen, wonende aan de Henricus Woutersstraat.

In mijn dagelijkse leven werk ik als ambulanceverpleegkundige bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.
Ik weet dan ook hoe belangrijk het is om voldoende AED’s en vrijwilligers  in de wijk te hebben.
Als ambulanceteam redt je het bijna nooit om binnen de cruciale 6 minuten van een hartstilstand bij het slachtoffer aanwezig te zijn. Mensen in de buurt die reanimeren en een AED kunnen bedienen, maken dan ook echt het verschil!

Portefeuilles:
AED-beheer
Communicatie en promotie

Prisicilla Nieuwesteeg

Penningmeester
Mijn naam is Priscilla Nieuwesteeg, wonende aan de Henricus Woutersstraat.

Ik ben getrouwd met een vrijwillig brandweerman en samen hebben wij twee kinderen.
In het dagelijkse leven werk ik als financieel administratief medewerkster.
Als partner van een hulpverlener en ook vrijwilliger bij HartslagNu weet ik hoe belangrijk het kan zijn om hulp te bieden bij een oproep.Portefeuilles:
Sponsoring en subsidies

Mariet Moris

Secretaris
Tekst volgt.

Beloningsbeleid 
Het dagelijks- en algemeen bestuur krijgt geen beloning voor haar werkzaamheden, enkel een onkostenvergoeding.
Te declareren middels een declaratieformulier.