Vrijwilligers

Stichting Hartsave Moesel is op zoek naar vrijwilligers die het bestuur willen versterken en vrijwilligers die zich op een andere manier willen inzetten voor de stichting.
Meer informatie leest u hieronder.

Bestuursleden
Stichting Hartsave Moesel is dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur. 
Interesse om onderdeel te worden van het bestuur? Stuur een e-mail (met motivatie) naar hartsavemoesel@gmail.com

Algemeen bestuur
 • Portefeuillehouder communicatie en promotie
  Als portefeuillehouder communicatie beheert u onze website en Facebookpagina. Daarnaast ontwerpt u bijvoorbeeld flyers en dergelijke voor een informatiebijeenkomst.
 • Portefeuillehouder nazorg
  Als portefeuillehouder nazorg gaat u met burgerhulpverleners in gesprek, bijvoorbeeld wanneer zij na een inzet behoefte hebben aan een luisterend oor. 
 • Portefeuillehouder sponsoring
  Als portefeuillehouder sponsoring onderhoudt u het contact met de 'vrienden van Hartsave Moesel' en het contact met onze zakelijke sponsoren.
 • Portefeuillehouder subsidies 
  Als portefeuillehouder subsidies verzorgt u de aanvragen voor subsidies en houdt u contact met subsidieverstrekkers.

Vrijwilligers, niet bestuursleden
Wij zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten  voor de stichting door bijvoorbeeld aanwezig te zijn met een stand bij wijkactiviteiten of wijkevenementen. 
Het is belangrijk dat mensen in de wijk weten waar onze stichting voor staat en wat de stichting doet om haar doelen te verwezenlijken. 
U als vrijwilliger laat zich zien in de wijk en geeft inwoners informatie over onze stichting. 
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die niet in het bestuur willen participeren, maar wel een portefeuillehouder willen ondersteunen in de werkzaamheden.

Interesse? Stuur een e-mail naar hartsavemoesel@gmail.com