Burgerhulpverlener

Hieronder ziet u een filmpje van Hart voor Limburg, in dit filmpje wordt uitgelegd wat een burgerhulpverlener doet bij een reanimatie. 
Onder het filmpje staat nog verdere informatie. 

Filmpje Hart voor Limburg 09-2017: Dit filmpje geeft een goed beeld over burgerhulpverlening bij een reanimatie.

Het is belangrijk dat de wijk voldoende inwoners heeft die kunnen reanimeren wanneer iemand door een circulatiestilstand getroffen wordt. Mensen die dit in hun vrije tijd doen worden burgerhulpverleners genoemd.

Ambulances hebben gemiddeld vaak een aanrijtijd van 8-10 minuten en dat is voor een circulatiestilstand te lang!
Als burgerhulpverlener kan u met uw hulp een leven redden.

Wanneer kunt u burgerhulpverlener worden?

U dient in het bezit te zijn van een geldig reanimatiecertificaat, EHBO-diploma of een certificaat van bedrijfshulpverlener (BHV). Jaarlijks dient u een herhalingscursus te volgen om de geldigheid van u certificaat te behouden.
U hebt een goede gezondheid en kunt zware inspanning verrichten.
U hebt een minimale leeftijd van 18 jaar.

Als inwoner van Moesel kunt u via ons een reanimatie- en AED-cursus volgen.

Download nu de HartslagNu app:

Hoe werkt het?

Wanneer u voldoet aan bovenstaande eisen kunt u zich inschrijven als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand.
Wanneer iemand onwel is geworden en er wordt 112 gebeld, dan stelt de verpleegkundig centralist vast dat het om een mogelijke hartstilstand gaat. Er wordt een ambulance gestuurd en tegelijkertijd worden burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij HartslagNu opgeroepen om een AED te halen en naar het slachtoffer te gaan óf om direct te gaan reanimeren.

HartslagNu alarmeert u middels een SMS of via de gedownloade app.

Mocht u om welke reden dan ook geen hulp kunnen of willen bieden dan reageert u niet op de oproep. U bepaalt altijd zelf of u in staat bent om hulp te bieden.
Er worden bij een reanimatie maximaal 30 burgerhulpverleners per keer gealarmeerd. Zo hopen wij dat er binnen zes minuten een reanimatie kan worden opgestart en er een AED ter plaatse is.

Hoe te handelen als burgerhulpverlener?

Communicatie
Bewaar de rust! Communiceer duidelijk met elkaar.
Check of u elkaar begrepen heeft. Denk en praat hardop.
Vraag hulp!

Werkruimte
Het kan zijn dat u het slachtoffer zo aantreft dat u niet of niet goed kunt starten met reanimeren. Maak eerst werkruimte door hinderlijke voorwerpen te verplaatsen of door het slachtoffer naar een ruimere omgeving te brengen.
Lukt dit niet alleen? Wacht op hulp!

Informatie verzamelen
Verzamel indien mogelijk al informatie voor de ambulance:
  • Vraag wat er precies is gebeurd;
  • Vraag of de patiënt bekend is met bijvoorbeeld hart- of longziekten;
  • Zoek met familie naar een medicatielijst/ medicatiedoosjes.
Professionele hulp
Komt de ambulance ter plaatse, ga door met reanimeren en volg instructies op!

Hoe niet te handelen als burgerhulpverlener

Onderweg naar een hulpverlening
Ondanks dat u bij een oproep van een reanimatie zo snel mogelijk ter plaatse wilt gaan, hebt u zich te houden aan de verkeersregels!
  • Gebruik geen claxon
  • Ga niet met alarmlichten rondrijden
  • Overschrijdt niet de maximum snelheid
  • Haal niet in waar dat niet is toegestaan
  • Parkeer uw auto niet waar het niet is toegestaan

Als burgerhulpverlener naasten begeleiden

Indien er voldoende burgerhulpverleners aanwezig zijn kunt u de naasten begeleiden. Stel u zelf voor en vraag of u iets kunt doen.
Vaak is een luisterend oor of een hand op iemands schouder al voldoende. Besef dat niet iedereen het prettig vind om aangeraakt te worden.

Laat de familie met rust als hij of zij dat liever wil.

Geef geen valse hoop door dingen te zeggen als:

'het valt allemaal wel mee' of 'het komt allemaal wel goed'.